Όροι & Προϋποθέσεις

Το παρόν συμβόλαιο (στο εξής θα αναφέρεται Συμβόλαιο) περιγράφει τους όρους χρήσης του Bazando που διατίθεται από την εταιρεία The Montecito Group, SAS με κεφάλαιο 50.000 €, εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο Εταιρειών της Caen (France) (στο εξής θα αναφέρεται Εμείς, Η υπηρεσία).

Το παρόν Συμβόλαιο ορίζει τις προϋποθέσεις εγγραφής καθώς και τη χρήση της Υπηρεσίας Bazando (όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω)

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στις παρούσες προϋποθέσεις, οι ακόλουθοι όροι και εκφράσεις χρησιμοποιούνται με το παρακάτω νόημα:

 • Bazando: αναφέρεται στον ιστότοπο (website) www.bazando.gr συμφερόντων της εταιρείας The Montecito Group SAS, και προσβάσιμο από τη διεύθυνση www.bazando.gr
 • Μέλος: ως τέτοιο νοείται κάθε άτομο που έχει ανοίξει έναν λογαριασμό στο Bazando , είτε έχει είτε δεν έχει κάνει online αγορές σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα online καταστήματα - online shops - του Bazando.
 • Συνεργαζόμενα Καταστήματα: είναι τα online καταστήματα που είναι διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας μας και έτσι παρέχουν επιστροφή χρημάτων - cashback, εκπτωτικά κουπόνια - coupon codes - και προσφορές μέσω του Bazando.
 • Ενεργό μέλος: ένα μέλος που έχει κάνει τουλάχιστον μια αγορά μέσω του Bazando τις τελευταίες 365 μέρες.
 • Μέλος που προσκαλεί: Μέλος που έχει προσκαλέσει άλλο άτομο να γίνει μέλος στο Bazando
 • Καλεσμένο μέλος: ένα μέλος το οποίο έχει προσκληθεί και έχει αποδεχθεί την πρόσκληση από άλλο μέλος να εγγραφεί στο Bazando
Αρχή σελίδας

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΚΟΠΟΥ

Κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία, κάθε μέλος αποδέχεται στο σύνολό του τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του συμβολαίου αφού έχει συμβουλευθεί το κείμενο που το περιγράφει, το έχει κατανοήσει και το έχει αποδεχτεί σημειώνοντας το κουτί δίπλα στην πρόταση "Έχω διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας του Bazando" που βρίσκεται στο τέλος της φόρμας εγγραφής. Χωρίς την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει κανείς τις υπηρεσίες που προσφέρει το Bazando. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις υπερισχύουν κάθε άλλης προϋπόθεσης που εμφανίζεται σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, εκτός δηλωμένης και έγγραφης εξαίρεσης.

Αρχή σελίδας

3. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ Bazando

3.1 Πρόσβαση στην υπηρεσία

Το Bazando είναι ανοιχτό σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος της ηλικίας του. Η εγγραφή γίνεται μέσω του ιστοτόπου (website) www.bazando.gr.

Αρχή σελίδας
3.2 Σκοπός της υπηρεσίας

Το Bazando είναι μια ελεύθερη διαδικτυακή υπηρεσία (web-based service) που παρέχει στα μέλη του επιστροφές χρημάτων από τις οnline αγορές τους. Το ποσό της επιστροφής χρημάτων ποικίλει από online κατάστημα σε online κατάστημα. Το ποσό της επιστροφής χρημάτων σε κάποιο κατάστημα μπορεί να είναι συγκεκριμένο ποσό για συγκεκριμένο είδος αγοράς ή να υπολογίζεται βάσει ποσοστού επί του συνολικής αξίας της αγοράς χωρίς τους φόρους (ΦΠΑ) και το κόστος μεταφοράς.
Ένα μέλος μπορεί να λάβει επιπλέον επιστροφή χρημάτων - cashback - εάν έχει προσκαλέσει άλλα άτομα να γίνουν μέλη του Bazando και αυτό έχει συμβεί όπως ορίζεται παρακάτω στο άρθρο 3.3.2 "Κέρδη από το πρόγραμμα "Οι Καλεσμένοι μου"".

Αρχή σελίδας
3.3 Προσφερόμενες επιστροφές χρημάτων - cashback
3.3.1: ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - cashback

Κάθε μέλος κερδίζει μεμονωμένες επιστροφές χρημάτων με κάθε του online αγορά από online καταστήματα (online shops) που συνεργάζονται με το Bazando. Το κάθε ποσό από τις επιστροφές χρημάτων - cashback - πιστώνεται στον λογαριασμό του μέλους στο Bazando.

Τα ποσά και τα ποσοστά υπολογισμού για την επιστροφή χρημάτων - cashback - από το κάθε συνεργαζόμενο online κατάστημα - online shop - παρουσιάζονται αναλυτικά στο website του Bazando. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το ακριβές ποσό ή ποσοστό υπολογισμού του ποσού επιστροφής χρημάτων είναι αυτό που θα ισχύει την στιγμή της αγοράς.

Αρχή σελίδας
3.3.3 : ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΜΟΥ"

Κάθε μέλος μπορεί να προσκαλέσει φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εγγραφούν στην υπηρεσία του Bazando. Εάν ένας προσκεκλημένος αποδεχθεί την πρόσκληση και γίνει με επιτυχία μέλος του Bazando τότε αυτός που τον προσκάλεσε γίνεται αυτομάτως μέλος του προγράμματος "Οι Καλεσμένοι μου" του Bazando.

Ο λογαριασμός του μέλους στο πρόγραμμα "Οι Καλεσμένοι μου" θα πιστωθεί αυτόματα με το bonus που περιγράφεται λεπτομερώς στην περιγραφή του προγράμματος "Οι Καλεσμένοι μου" στο website www.bazando.gr.

Κάθε νέα online αγορά από ένα καλεσμένο ή ύπο-καλεσμένο σας μέλος, σας δίνει επιπλέον πίστωση στο λογαριασμό σας. Τα ποσά και οι προϋποθέσεις της απόδοσης αυτών των ωφελημάτων, περιγράφονται λεπτομερώς στην περιγραφή του προγράμματος "Οι Καλεσμένοι μου" στο website www.bazando.gr.

Όταν ένα μέλος του Bazando προσκαλέσει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην υπηρεσία του Bazando χρησιμοποιώντας τη φόρμα πρόσκλησης από το λογαριασμό του, το μέλος αυτό είναι και το μόνο υπεύθυνο για όποιες και με κάθε τρόπο συνέπειες που τυχόν θα έχει η χρησιμοποίηση των προσωπικών στοιχείων των προσκληθέντων.

Αρχή σελίδας
3.3.3 : Τροποποιηση των ποσων τησ επιστροφησ χρηματων

Το Bazando μπορεί να τροποποιήσει τον τρόπο υπολογισμού και το ποσό της επιστροφής χρημάτων προς τα μέλη του και τα μέλη του προγράμματος "Οι Καλεσμένοι μου" οποιαδήποτε στιγμή.

Το ποσό της επιστροφής χρημάτων που δίνεται στα μέλη λόγω των αγορών που έχουν κάνει μέσω της υπηρεσίας μας φαίνεται στο ιστοτόπο - website - www.bazando.gr κάτω από το ετικέτα "Ο Λογαριασμός μου".

Αρχή σελίδας

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4.1 : Εγκυρότητα εγγραφής

Η εγγραφή στο Bazando είναι ανοιχτή και ελεύθερη σε όλα τα άτομα μεγαλύτερα των 18 ετών. Κάθε ένας/μια που επιθυμεί να γίνει μέλος, οφείλει να συμπληρώσει κάθε υποχρεωτικό πεδίο της φόρμας εγγραφής για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της.

Αρχή σελίδας
4.2 : Μοναδικότητα λογαριασμού

Αποκλειστικά ένας και μόνο ένας λογαριασμός επιτρέπεται ανά άτομο. Σε περίπτωση απάτης το Bazando διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τους εν λόγω λογαριασμούς και κατά συνέπεια όλες οι συσχετιζόμενες επιστροφές χρημάτων θα χαθούν οριστικά.

Αρχή σελίδας
4.3 : Όνομα χρήστη στο Bazando

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, το υποψήφιο μέλος καλείται να ορίσει το προσωπικό του όνομα χρήστη (username) και τον Κωδικό του (password) τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την είσοδό του στο σύστημα του Bazando. Το όνομα χρήστη πρέπει και είναι μοναδικό. Συνεπώς, εάν το όνομα χρήστη που επιθυμείτε δεν είναι διαθέσιμο, θα πρέπει να επιλέξετε ένα άλλο διαθέσιμο. Αν και τα υποψήφια μέλη του Bazando μπορούν να διαλέγουν ελεύθερα το όνομα χρήστη που επιθυμούν το Bazando διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ονόματα χρηστών με ρατσιστική, ξενοφοβική, δυσφημιστική ή καταχρηστική σημασιολογία. Οι ίδιοι όροι εφαρμόζονται και για τα ονόματα ομάδων.

Αρχή σελίδας
4.4 : Απόδοση και χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address) από το Bazando

Μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής, αποδίδεται στο μέλος ένα e-mail της μορφής login@bazando.gr. Το μέλος πρέπει να χρησιμοποιεί αυτό το e-mail στις online αγορές του, προκειμένου να λαμβάνει το cashback στο λογαριασμό του. Εάν το μέλος δε χρησιμοποιήσει αυτό το e-mail, τότε δε θα λάβει καμία επιστροφή μετρητών. Αυτό το e-mail δίνεται στο μέλος μόνο για τις αγορές του μέσω του Bazando. Κάθε άλλη χρήση (συμπεριλαμβανομένη, αλλά μη περιοριζόμενη σε χρήσεις όπως προσωπικό ταχυδρομείο, ανταλλαγή πληροφοριών κλπ) απαγορεύεται και το Bazando δε φέρει καμία ευθύνη, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιεσδήποτε συνέπειες ή απώλεια προσωπικών πληροφοριών τυχόν προκύψει από την πρόσβαση στα συγκεκριμένα e-mails.

Κατά την αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας από κάποιον από τα συνεργαζόμενα online καταστήματα - online shop(s) -, το Bazando λαμβάνει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την αγορά σας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address). Aυτό το μήνυμα το επεξεργαζόμαστε και το αποθηκεύουμε στον προσωπικό λογαριασμό του Μέλους στο Bazando έτσι ώστε η επιστροφή χρημάτων - cashback - να μπορεί να πιστωθεί στο λογαριασμό του/της.

Αυτό το μήνυμα το προωθούμε αμέσως στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του Μέλους όπως αυτό την έχει δηλώσει κατά την διαδικασία εγγραφής του. Το Μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο στο να δηλώσει μια ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Bazando και σε περίπτωση αλλαγής της πρέπει ξανά να τη δηλώσει αλλάζοντας την προσωπική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό του στο Bazando.

Το Bazando δεν ευθύνεται, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο, για οποιαδήποτε απώλεια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τις όποιες συνέπειες μπορεί να έχει η απώλεια αυτή, στην περίπτωση που το Μέλος δεν έχει παράσχει έγκυρη και διαθέσιμη σε αυτό διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address) στον λογαριασμό που διατηρεί στο Bazando.

Αρχή σελίδας
4.5 : Χρήση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνουν παραγγελίες σας και αποστέλλονται στην login@bazando.gr ηλεκτρονική σας διεύθυνση

Τα μέλη εξουσιοδοτούν το Bazando να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνουν τις παραγγελίες τους και αποστέλλονται από τα συνεργαζόμενα με εμάς online καταστήματα - online shop(s) - για να προσδιορίζουμε κάθε φορά το ποσό επιστροφής χρημάτων - cashback - που κερδίζει ο εν λόγο χρήστης. Το ποσό επιστροφής χρημάτων πιστώνεται στον λογαριασμό του μέλους μόνο όταν το μέλος έχει ακολουθήσει την απλή διαδικασία που απαιτείται για να ταυτοποιηθεί η αγορά του και να κερδίσει την επιστροφή χρημάτων - cashback - μέσω του Bazando.

Αρχή σελίδας

5. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ CASH-BACK

5.1 : Λήψη της επιστροφής χρημάτων - cashback

Για να κερδίσει επιστροφή χρημάτων - cashback - το μέλος πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθεί τα ακόλουθα βήματα:

 • 1. Να συνδεθεί στο www.bazando.gr
 • 2. Να περιηγηθεί στο Bazando και να βρει το κατάστημα - online shop - που τον ενδιαφέρει να κάνει κάποια αγορά, ακολούθως να πατήσει στον παρεχόμενο σύνδεσμο του Bazando για να επισκεφτεί το eshop της επιλογής του. Κατά την αγορά του, το μέλος δε θα πρέπει να πατήσει πάνω σε άλλους συνδέσμους (links τρίτων, διαφημίσεις κλπ), που παραπέμπουν σε άλλες σελίδες, καθώς μπορεί να χάσει το δικαίωμα για επιστροφή χρημάτων.
 • 3. Να χρησιμοποιήσει τον login@bazando.gr λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην φόρμα παραγγελίας του καταστήματος - online shop - αντί της προσωπικής του ηλεκτρονικής διεύθυνσης

Το Bazando θα λάβει ακολούθως ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει ότι το Μέλος παρήγγειλε και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην επεξεργασία της επιστροφής χρημάτων - cashback. Το Μέλος μας θα λάβει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την παραγγελία στον προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως αυτός είναι δηλωμένος στον λογαριασμό του Μέλους στο Bazando.

Το ποσό της επιστροφής χρημάτων - cashback - δεν θα πιστωθεί στο λογαριασμό του Μέλους εάν το Μέλος έχει δηλώσει κατά την παραγγελία του διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αυτή που του παραχωρήθηκε από το Bazando. Επίσης, το μέλος μπορεί να χάσει το δικαίωμα για cashback εάν κατά την αγορά του πατήσει σε άλλους συνδέσμους (links τρίτων, διαφημίσεις κλπ), μη σχετικούς με τη διαδικασία αγοράς του στο eshop.

Αρχή σελίδας
5.2 : Πίστωση λογαριασμού και επιβεβαίωση των επιστροφών χρημάτων

Όταν ένα Μέλος έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5.1, το ποσό της επιστροφής χρημάτων - cashback - συνήθως πιστώνεται στον λογαριασμό του μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες.

Η επιστροφή μετρητών / cashback του χρήστη γίνεται «Έγκυρη» όταν το eshop επιβεβαιώσει την πληρωμή, την παροχή του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας στον χρήστη (δεν έχει γίνει και καμία επιστροφή) και μόλις το eshop πληρώσει στο Bazando τη σχετική προμήθεια για τη συναλλαγή. Εάν ο χρήστης επιστρέψει μερικώς μια παραγγελία, το cashback θα υπολογιστεί ξανά ώστε να μην περιλαμβάνει το επιστρεφόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Εάν ο χρήστης έχει αγοράσει μόνο ένα προϊόν/ μια υπηρεσία και το επιστρέψει, δε θα λάβει κανένα cashback. Η επιβεβαίωση της αγοράς μπορεί να διαρκέσει έως και 8 εβδομάδες μετά την προθεσμία επιστροφής που ορίζει το κάθε eshop. Εάν το eshop δε μπορεί να επιβεβαιώσει την αγορά ή δεν πληρώσει την σχετική προμήθεια στο Bazando, το cashback του χρήστη παραμένει σε εκκρεμότητα.

Το cashback του χρήστη από το Πρόγραμμα «Οι Καλεσμένοι μου» γίνεται «Έγκυρο» όταν ο καλεσμένος γίνει Επιβεβαιωμένος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1.

Το welcome bonus του κάθε χρήστη γίνεται «Έγκυρο» όταν το cashback από τις αγορές του χρήστη φτάσει στο ελάχιστο όριο για την πληρωμή του, π.χ. στα 15 ευρώ για πληρωμή μέσω Paypal. 

Les Crédits Facebook en dernier recours sont validés par Facebook qui se réserve le droit d'annuler la récupération des Crédits Facebook s'il détecte une anomalie sur votre compte. Bazando ne saurait être tenu pour responsable en cas de refus par Facebook lors de la récupération des Crédits Facebook.

Αρχή σελίδας
5.3 : Πληρωμή της επιστροφής χρημάτων - cashback

Όταν μια αγορά γίνει όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.1, τότε αυτομάτως προκρίνεται για το ποσό επιστροφής χρημάτων εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Σε περιπτώσεις εξαιρετικών προσφορών, ένα μέρος από το ποσό επιστροφής χρημάτων μπορεί να μην προσμετράτε για την επίτευξη του ορίου για την υποβολή αιτήματος πληρωμής. Το Μέλος θα ενημερώνεται σαφώς για τέτοιες περιπτώσεις αγοράς.

Το Μέλος μπορεί να λάβει με αίτημά του το cashback από τις αγορές του, που έχει πιστωθεί στον λογαριασμό του στο Bazando και είναι σε κατάσταση «Έγκυρο», όταν αυτό ξεπεράσει το ελάχιστον όριο (σε επιστροφές χρημάτων) που προσδιορίζεται από την υπηρεσία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο, το ελάχιστο αυτό όριο μπορεί να μεταβληθεί.
Το ελάχιστον όριο ποσού εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής που θα ζητήσει το Μέλος:

 • Paypal
 • Τραπεζικό έμβασμα
 • Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής φαίνονται στον λογαριασμό του Μέλους στο Bazando.

  Οι πληρωμές γίνονται μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που ο χρήστης το ζητήσει σύμφωνα με τους σχετικούς όρους και τις προϋποθέσεις.

  Αρχή σελίδας

  6. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ Bazando

  6.1 Διαθεσιμότητα της υπηρεσίας

  Το Bazando επιχειρεί να έχει την υπηρεσία του διαθέσιμες 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες την ημέρα. Παρόλα αυτά, το Bazando μπορεί να σταματήσει παροδικά την υπηρεσία λόγω εργασιών συντήρησης ή για άλλους λόγους. Το Bazando δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για αυτό και θα επιχειρεί στα πλαίσια του δυνατού να πληροφορεί τα Μέλη του πριν λάβουν χώρα εργασίες αναβάθμισης ή συντήρησης.

  Κατά τον ίδιο τρόπο, το Bazando δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για μερική ή ολοκληρωτική αποτυχία πρόσβασης στο Bazando λόγω αδυναμίας του παρόχου υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet service provider) του Μέλους, ούτε και του διαδικτύου γενικά και ειδικά ως δικτύου ούτε για άλλη εξωτερική ως προς το Bazando αιτία.

  Το Bazando δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails). Το Μέλος οφείλει να έχει δηλωμένη σε κάθε στιγμή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ισχύει και έχει πρόσβαση σε αυτή (valid email address).

  Αρχή σελίδας
  6.2 Ακύρωση Λογαριασμού Μέλους

  Το Bazando έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το λογαριασμό ενός Μέλους εάν το Μέλος αυτό δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους όρους ορθής χρήσης της υπηρεσίας ή ενεργεί σε βάρος της υπηρεσίας.

  Αρχή σελίδας
  6.3 Σχέσεις του Bazando με τα συνεργαζόμενα online καταστήματα - online shop(s)

  Το Bazando λειτουργεί απλώς ως ενδιάμεση υπηρεσία που παρέχει στα Μέλη της την καλύτερη δυνατή συλλογή προσφορών επιστροφών χρημάτων - cashback - και οικονομικών προσφορών από την online αγορά - online market.

  Το Bazando δεν παρεμβαίνει στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του online καταστήματος - online shop. Το Bazando δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι υπεύθυνο ή φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη για τις οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν μεταξύ του Μέλους μας και του online καταστήματος - online shop - σχετιζόμενη με αγορά που έγινε με τη χρήση της υπηρεσίας μας.

  . Αρχή σελίδας

  7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  Το Bazandoεπιχειρεί με όλες του τις δυνάμεις και δυνατότητες να προστατέψει τα προσωπικά σας στοιχεία στο ακέραιο. Το Μέλος μπορεί να διαβάσει την διακήρυξη της προστασίας προσωπικών δεδομένων που βρίσκεται διαθέσιμη στο ιστότοπο www.bazando.gr.

  Αρχή σελίδας

  8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Το Bazando έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ενημερώνει διαρκώς τις σελίδες του www.bazando.gr, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις. Καλούμε λοιπόν τα Μέλη μας να διαβάζουν την πιο πρόσφατη έκδοση των όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπο www.bazando.gr κάθε φορά που χρησιμοποιούν το Bazando. Ειδοποίηση για κάποια αλλαγή θα αποσταλεί στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address) όπως αυτό δηλώνετε από το Μέλος στον λογαριασμό του που τηρεί στο Bazando

  Αρχή σελίδας

  9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Bazando υπόκεινται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τον Γαλλικό νόμο. Όλες οι διαφωνίες και διαφορές θα λυθούν στα δικαστήρια του Παρισιού, στη Γαλλία, οποιαδήποτε και αν είναι η χώρα κατοικίας του ενάγοντα.

  Αρχή σελίδας