Τα διαφορετικά status των αγορών και του cashback σας

 • Η αγορά σας έχει επιβεβαιωθεί από το συνεργαζόμενο eshop. Το cashback είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό σας.

 • Η αγορά σας έχει καταγραφεί αλλά πρέπει ακόμη να επιβεβαιωθεί από το συνεργαζόμενο eshop. Το cashback σας είναι σε αναμονή.

 • Η πληρωμή σας για την εν λόγω αγορά είναι σε εξέλιξη.

 • Η πληρωμή σας για την εν λόγω αγορά ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

 • Το cashback σας ακυρώθηκε από το συνεργαζόμενο eshop.

  Πιθανοί λόγοι:

  • Επιστροφή προϊόντων/υπηρεσιών
  • Ακύρωση αγοράς
  • Δεν ακολουθήθηκαν σωστά τα 3 βήματα για την απόκτηση του cashback